รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
169 ม.11   ตำบลป่าตาล  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทรศัพท์ 0639297867 เบอร์แฟกส์ 053193151
Email : khuntan๔๐@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :