ติดต่อเรา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
169 ม.11   ตำบลป่าตาล  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทรศัพท์ 0639297867 เบอร์โทรสาร 053193151
Email : khuntan๔๐@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน