ติดต่อเรา
โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
169 ม.11   ตำบลป่าตาล  อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
เบอร์โทรศัพท์ 053193145
Email : khuntan๔๐@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน