กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพลอย จิตกุย
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางสาวชนม์นิภา โนรักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1