ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 45) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างภาษาไทย (อ่าน 58) 24 มิ.ย. 63
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 40) 23 มิ.ย. 63
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 43) 23 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 98) 11 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 97) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบของนักเรียนรอบปกติทั่วไป ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 319) 05 มิ.ย. 63
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบของนักเรียนรอบปกติทั่วไป ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 141) 05 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (อ่าน 389) 04 มิ.ย. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนรอบปกติ (ทั่วไป) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 244) 01 พ.ค. 63
ประกาศการปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 134) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลโควต้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 505) 03 มี.ค. 63
คำสั่งรับแนะแนวสัญจรโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม (อ่าน 117) 02 มี.ค. 63
คำสั่งรับสมัครนักเรียนใหม่โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประเภทโควต้า (อ่าน 142) 02 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 202) 04 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครทั่วไป ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 222) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 198) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 137) 04 ก.พ. 63
ใบสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 210) 04 ก.พ. 63
การรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 158) 04 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูสังคมศึกษา (อ่าน 115) 25 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูวิชาเอกสังคมศึกษา (อ่าน 101) 23 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูสังคมศึกษา (อ่าน 94) 09 ธ.ค. 62
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 238) 06 พ.ย. 62
การพัฒนางานด้านสื่อนวัตกรรม เรื่องผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Do you like traveling? (อ่าน 201) 18 ก.ย. 62
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 252) 08 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนทุน ช้ันม.1 และช้ัน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 286) 03 ก.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 276) 03 ก.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 408) 31 มี.ค. 62
ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 420) 31 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบช้ัน ม.3 , ม.6 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 366) 25 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม) (อ่าน 425) 11 มี.ค. 62
ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 491) 01 มี.ค. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา2562 (อ่าน 301) 08 ก.พ. 62
ประกาศการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 323) 08 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 331) 08 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 327) 08 ก.พ. 62
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 352) 08 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 403) 26 ก.ย. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย (อ่าน 381) 24 ก.ย. 61