กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนงค์ นางค์ยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุมล หลักคำ
ครู คศ.2

นายธนบูลย์ ธิดา
ครู คศ.2

นายธีระวัฒน์ แปงคำ
ครูอัตราจ้าง