ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททัวไป (อ่าน 325) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา 2560 (อ่าน 279) 06 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 378) 31 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างครูสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 309) 27 ต.ค. 59
ตารางสอบครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 351) 27 ต.ค. 59
แก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพลศึกษา (อ่าน 340) 22 ต.ค. 59
รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพละ (อ่าน 298) 20 ต.ค. 59
งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อย4 (อ่าน 281) 18 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ODOD ปีการศึกษา 2560 เด็กชาวฟ้าแดงทำดีที่สุดแล้วว สู้ต่อไปยังมีอีกหลายโครงการ (อ่าน 303) 10 ส.ค. 59
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 304) 05 ส.ค. 59
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (อ่าน 564) 27 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 366) 13 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ทุนสิรินธร ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 396) 07 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาและพนักงานขับรถ(ยาม) (อ่าน 451) 31 มี.ค. 59
นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 รับปพ.1, ปพ.2 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 (อ่าน 401) 31 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างสังคมศึกษาและพนักงานขับรถ (อ่าน 359) 29 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 447) 28 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 426) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 447) 25 มี.ค. 59
รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสังคมศึกษา และพนักงานขับรถ (อ่าน 396) 24 มี.ค. 59
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 338) 24 มี.ค. 59
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 309) 24 มี.ค. 59
แบบคำขอรับทุนการศึกษา....สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย (อ่าน 260) 23 มี.ค. 59
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 305) 20 มี.ค. 59
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานช่วงปิดภาคเรียน 2/2558 (อ่าน 307) 15 มี.ค. 59
ประกาศผลโควต้า ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 343) 19 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 338) 19 ก.พ. 59
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 349) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 399) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 360) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 416) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 394) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 380) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 391) 21 ก.ค. 58
พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ (อ่าน 385) 21 ก.ค. 58