ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 394) 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 485) 02 เม.ย. 60
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 483) 02 เม.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (เพิ่มเติม) (อ่าน 422) 22 ก.พ. 60
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปี 2560 (อ่าน 469) 21 ก.พ. 60
แบบคำขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 359) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนโควตา ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 373) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.4 (อ่าน 337) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 (อ่าน 352) 06 ก.พ. 60
ใบสมัครเข้าเรียน ประเภทโควตา-ม.4 (อ่าน 340) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททัวไป (อ่าน 387) 06 ก.พ. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทโควตา 2560 (อ่าน 338) 06 ก.พ. 60
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้างวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 440) 31 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างครูสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 372) 27 ต.ค. 59
ตารางสอบครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (อ่าน 425) 27 ต.ค. 59
แก้ไขประกาศรับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพลศึกษา (อ่าน 398) 22 ต.ค. 59
รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพละ (อ่าน 366) 20 ต.ค. 59
งดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย กลุ่มย่อย4 (อ่าน 358) 18 ต.ค. 59
ประกาศผลสอบ ODOD ปีการศึกษา 2560 เด็กชาวฟ้าแดงทำดีที่สุดแล้วว สู้ต่อไปยังมีอีกหลายโครงการ (อ่าน 372) 10 ส.ค. 59
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2558 (อ่าน 356) 05 ส.ค. 59
แบบบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา (อ่าน 639) 27 มิ.ย. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 431) 13 มิ.ย. 59
ประชาสัมพันธ์ทุนสิรินธร ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาต่อ ม.4 (อ่าน 448) 07 เม.ย. 59
ประกาศผลการสอบตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาและพนักงานขับรถ(ยาม) (อ่าน 514) 31 มี.ค. 59
นักเรียนชั้น ม.3 , ม.6 รับปพ.1, ปพ.2 วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.00-12.00 (อ่าน 455) 31 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้างสังคมศึกษาและพนักงานขับรถ (อ่าน 417) 29 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 502) 28 มี.ค. 59
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 492) 28 มี.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 509) 25 มี.ค. 59
รับสมัครและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสังคมศึกษา และพนักงานขับรถ (อ่าน 450) 24 มี.ค. 59
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 386) 24 มี.ค. 59
ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 362) 24 มี.ค. 59
แบบคำขอรับทุนการศึกษา....สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย (อ่าน 310) 23 มี.ค. 59
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 356) 20 มี.ค. 59
แจ้งปฏิทินการดำเนินงานช่วงปิดภาคเรียน 2/2558 (อ่าน 356) 15 มี.ค. 59
ประกาศผลโควต้า ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 402) 19 ก.พ. 59
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 391) 19 ก.พ. 59
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 397) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 458) 21 ก.ค. 58
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 422) 21 ก.ค. 58