ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36
ชื่ออาจารย์ : นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,11:00  อ่าน 327 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 345 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Multi Skill และการแข่งขันทักษะ Impromptu speech
ชื่ออาจารย์ : นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:58  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน การแข่งกันทักษะ muti skill และการแข่งขันทักษะ Impromtu speech
ชื่ออาจารย์ : นายสุชาติ ติ่งหมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:57  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะ muti skill
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:56  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสันติพงษ์ กันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:54  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..