ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สื่อการเรียนรู้ ภาพการ์ตูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุด Daily activities สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2563,11:27  อ่าน 142 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Do you like traveling? และรูปภาพช่วยจำคำศัพท์ ในการพัฒนาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,10:59  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36
ชื่ออาจารย์ : นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,11:00  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 555 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขัน Multi Skill และการแข่งขันทักษะ Impromptu speech
ชื่ออาจารย์ : นายเจตสฤษฎิ์ บุญเมือง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:58  อ่าน 526 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอน การแข่งกันทักษะ muti skill และการแข่งขันทักษะ Impromtu speech
ชื่ออาจารย์ : นายสุชาติ ติ่งหมาย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:57  อ่าน 545 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันทักษะเล่านิทานภาษาอังกฤษ และการแข่งขันทักษะ muti skill
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:56  อ่าน 492 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายสันติพงษ์ กันทะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:54  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..