ผลงานครู
ชื่อผลงาน : คู่มือนักเรียน-Vacation
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:27  อ่าน 3096 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือนักเรียน-Hobbies
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:26  อ่าน 3080 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือนักเรียน-Health
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:26  อ่าน 3120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือนักเรียนDaily-Activites
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:25  อ่าน 3088 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือนักเรียน-At-the-restaurant
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:25  อ่าน 1207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสถานการณ์จำลอง รายวิชา อ22201(ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3)ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,09:21  อ่าน 516 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกิจกรรมกลุ่มแผนผังความคิดในการพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษรายวิชา อ31201(ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางตรีนุช สมแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2562,10:59  อ่าน 613 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มย่อยที่ 4 สพม.36
ชื่ออาจารย์ : นายกริชนริศ ปะวะภูสะโก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,11:00  อ่าน 757 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกาญจนา ยะตั๋น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 808 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนการประกวดจัดป้ายนิเทศรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายอัครวัฒน์ นนท์ธนาวิชญ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2559,10:59  อ่าน 764 ครั้ง
รายละเอียด..